More

  Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει τον Διοικητή του Nοσοκομείου ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

  Το  Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει  τον Διοικητή του Nοσοκομείου ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ,  ο   οποίος- εν μέσω πανδημίας και ενώ οι εργαζόμενοι δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση του “αόρατου εχθρού”-  με  σειρά  αυθαίρετων και παράνομων αποφάσεων του, στις  30/4/2020  καθαίρεσε ,υποβίβασε και μετακίνησε αναιτιολόγητα  στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ταυτόχρονα  τοποθέτησε στην θέση τους άλλους που υπολείπονται των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και  οι  ειδικότερες ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι παραπάνω ενέργειες  έγιναν χωρίς την ύπαρξη εισήγησης από την πλευρά  των αρμόδιων υπηρεσιών του νοσοκομείου. Γιατί;    

  Στις αποφάσεις του επισυνάπτει εισήγηση-γνωμοδότηση ΙΔΙΩΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ από την ΑΘΗΝΑ, τη στιγμή που το νοσοκομείο έχει εδώ και είκοσι πέντε χρόνια Έμμισθο Νομικό Σύμβουλο. Γιατί δεν ζήτησε όπως είναι υποχρεωμένος γνωμοδότηση από την Νομική  Σύμβουλο;  Με τι κονδύλια πληρώθηκε ο ΙΔΙΩΤΗΣ δικηγόρος των Αθηνών;  Θα εγκριθεί από τον Επίτροπο τέτοιο ένταλμα;  Συγκεκριμένα:

  Υποβιβάζει τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε Τομεάρχη, η οποία ανήκει στις ευπαθείς ομάδες  και η οποία έχει λάβει την προβλεπόμενη ειδική άδεια, την οποία θέσπισε η πολιτεία για να προστατέψει τους εργαζόμενους.

  Εκτός  της νομιμότητας των πράξεων, γνωρίζει ο διοικητής την ηθική διάσταση των ενεργειών του ,απέναντι σε ένα νοσούντα  εργαζόμενο;

  Υποβιβάζει Τομεάρχη σε προϊσταμένη τμήματος.

  Οι αποφάσεις είναι χωρίς αιτιολόγηση , αφού στον υποβιβασμό απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση περί πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων.

  Η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας καθώς και οι δυο Τομεάρχες έχουν ασκήσει επί σειρά ετών καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, Τομεάρχη και οι δυο εξ αυτών Διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας.

  Οι  Υπηρεσιακές Εκθέσεις τους  όλων των ετών είναι άριστες.

  Έχουν τον διπλάσιο σχεδόν χρόνο στον βαθμό Α από όλους τους υπηρετούντες και ταυτόχρονα έχουν, οι μεν δυο έντεκα χρόνια και εννέα μήνες , η δε τρίτη δώδεκα χρόνια και δυο μήνες,  που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου.

  Τοποθετεί Διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας υπάλληλο ,η οποία δεν έχει διατελέσει  ούτε Τομεάρχης μέχρι σήμερα και με μόλις έξι χρόνια καθήκοντα προϊσταμένης.

  Τοποθετεί Τομεάρχη υπάλληλο με μόλις έξι χρόνια καθήκοντα προϊσταμένου.

  Όλα τα παραπάνω παραβιάζουν τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα περί αναπλήρωσης.

  Επιπρόσθετα

  Τροποποιεί(!!) προγενέστερες αποφάσεις του 2014(20-3) και του 2016 (5-9) χωρίς να έχει το δικαίωμα, μια και οι συγκεκριμένες αποφάσεις έχουν ολοκληρωθεί κατά το χρόνο έκδοσής τους. Και μάλιστα από άλλους Διοικητές, που υπογράφουν τις συγκεκριμένες Αποφάσεις. Ξέραμε ότι η Δημόσια Διοίκηση έχει συνέχεια. Τώρα με τον συγκεκριμένο Διοικητή,  μάθαμε ότι έχει και αναδρομικότητα(!!) και δυνατότητα τροποποιήσεων(!!). Γιατί το κάνει αυτό, αφού γνωρίζει ότι είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ; Γιατί οι αποφάσεις του 2014 και του 2016 έχουν εκδοθεί και έχουν ισχύ  «μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊστάμενων Τομέων και Τμημάτων  από τα Συμβούλια Επιλογής…». Εφόσον δεν έχουν γίνει κρίσεις, οι αποφάσεις αυτές είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ και ο κ. Διοικητής δεν θα μπορούσε να βγάλει καινούργιες. Έτσι καταφεύγει στη τροποποίηση των αποφάσεων, αλλάζοντας τα ονόματα, διατηρώντας το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής.    Κύριε Διοικητά, γνωρίζετε τι είναι το Πειθαρχικό Παράπτωμα «Παράβαση Καθήκοντος;»

  Στην αιτιολογία της απόφασης επικαλείται «σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Κ , κατά τήρηση και του προβαδίσματος των κατηγοριών…» Καλά ο κ. Διοικητής δεν ξέρει ότι στη Νοσηλευτική Υπηρεσία δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών και υπάρχουν ειδικές διατάξεις που υπερισχύουν; Ας του Θυμίσουμε τις σχετικές διατάξεις. Α) 2071/92 Άρθρο 103 «1. Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπεύθυνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐστανται• μαίες και επισκέπτες αντιστοίχωςΒ) Νόμος 2272/2014 Άρθρο 26 «2. Μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως αυτός θα καθοριστεί στους υπό κατάρτιση οργανισμούς αυτών, εφαρμόζονται τα κάτωθι: Για τις θέσεις ευθύνης όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτώνΓ) Νόμος 4600/2019 Άρθρο 124 « Προϊστάμενοι νοσηλευτικής υπηρεσίας Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής: «Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής…»

  Καταγγέλλουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις του κ. Διοικητή  και πρέπει να ανακληθούν ΑΜΕΣΑ.   Οφείλει η 6η ΥΠΕ να μην νομιμοποιήσει αυτές τις Αποφάσεις και να ζητήσει την ανάκλησή τους και την επαναφορά των διωγμένων στις θέσεις που κατείχαν.

  Οι κρίσεις και οι τοποθετήσεις του προσωπικού σε θέσεις ευθύνης  να γίνονται με όσα ορίζει ο νομός, από τα αρμόδια όργανα (Υπηρεσιακά Συμβούλια, Συμβούλια Επιλογής).

  Μέχρι τη λειτουργία των ανώτερων οργάνων ( τα οποία δε λειτουργούν εδώ και χρόνια) και προκειμένου να σταματήσει η μεροληπτική αντιμετώπιση των υπάλληλων και οι αναξιοκρατικές επιλογές ,στις όποιες κατ’ ανάθεση τοποθετήσεις να λαμβάνονται υπόψη  τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπάλληλων.

  Πηγή : https://arki.gr/

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ