More

  Τι λέει ο νόμος για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, που αρνούνται να κάνουν Rapid test


  Στο πρόσφατο ΦΕΚ B’ 4206, με τα μέτρα που ισχύουν από 13/9/21, δημοσιεύεται ΚΥΑ με την οποία προβλέπεται η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα(πλην εργαζομένων στις μεταφορές, στην εστίαση, τουρισμό, καλλιτεχνικές παραγωγές και εκπαίδευση, όπου απαιτούνται 2 τεστ), για τους εργαζόμενους που…. παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία, με 2 πλέον μεθόδους (PCR ή Rapid test -καταργήθηκε η δυνατότητα self test)το οποίο θα δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» (https://supportemployees.services.gov.gr/), 

  Για τους εργαζόμενους, που αρνούνται να εκτελέσουν τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, ισχύουν οι διατάξεις της πρώτης ΚΥΑ της 26-5-21, δηλαδή, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας τους για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του εργαζόμενου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

  Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4206) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.». 
  Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις προβλέπονται τα εξής:

  Με τις διατάξεις της ΚΥΑ 55732, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4214/13-9-2021, προστέθηκε ειδική παράγραφος (πέμπτο σημείο) στον πίνακα 18, που αφορά τις μεταφορές, βάσει της οποίας, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στις μεταφορές, πρέπει να κάνουν 2 τεστ την εβδομάδα.

   Με τις διατάξεις της νέας ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινή Υπουργική Απόφαση μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες  υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.
  Ειδικώς για τους εργαζόμενους στις μεταφορές, στην εστίαση, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, όπως και για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς, ο διαγνωστικός έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα.

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
  Εκδόθηκε η Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209 ΦΕΚ Β’ 2192/26-5-2021 “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία”. Με την εν λόγω ΚΥΑ ρυθμίζονται τα εξής (σημειώνεται ότι έχει απαλειφθεί με την ΚΥΑ 55400 της 12-9-2021 η δυνατότητα self test, συνεπώς, όπου αναφέρεται διαγνωστικός έλεγχος, εννοείται rapid test ή PCR test):

  Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα 1. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτός/η είτε α) δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test), είτε β) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ακολουθώντας τη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος του άρθρου 5. 
  2. Σε περίπτωση που εργαζόμενος/η προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2, 4 και 5, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ ης εργαζόμενου/ης. 


  3. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζόμενους του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2, 4 και 5 και στις παρ. 1 και 2 του παρόντος. 
  4. Τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι αρμόδια για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες, στον χώρο των οποίων παρέχεται η εργασία, ως εξής: 
  α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. α) της παρ. 1 (σ.σ. αρνητικό τεστ)επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 
  β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. β) (σ.σ.θετικό τεστ) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο, 
  γ) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 3, (σ.σ. ενημέρωση εργαζομένων) επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ. 

  sakisgeorgiadis.blogspot.com, 14/9/21

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ