More

  Πρακτικές αυταρχισμού, αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

  Πρακτικές αυταρχισμού, αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» καταγγέλλουν με ερώτηση τους 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υγείας.

  Ακολουθεί η ερώτηση:

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

  ΘΕΜΑ: Πρακτικές αυταρχισμού, αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

  Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί τους τελευταίους μήνες από εργαζόμενους στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», πολλά εκ των οποίων έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η νέα Διοίκηση του νοσοκομείου που διορίστηκε με Απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας το Νοέμβριο 2019, έχει υιοθετήσει πρακτικές που εκτείνονται από μια κομματική και αυταρχική αντίληψη, έως την εξόχως πιθανή παραβίαση συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και των αρχών χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν – ενδεικτικά – να αναφερθούν τα κάτωθι:

  Με έγγραφό του της 23 Φεβρουαρίου 2020, ο Διοικητής του «Ευαγγελισμού» απαγόρευσε στους συντονιστές διευθυντές και άλλους υπεύθυνους να κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ χωρίς προηγούμενη έγκρισή του.
  Εκπρόσωποι των εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό» έχουν, επιπλέον, καταγγείλει πως έχουν επιβληθεί σε εργαζόμενους διαφόρων κατηγοριών του προσωπικού ποινές στέρησης μέρους του μισθού τους για επουσιώδη ή απολύτως ανύπαρκτα εργασιακά «παραπτώματα», κυρίως δε χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία βάσει δημοσιουπαλληλικού κώδικα που προβλέπει προκαταρκτική εξέταση, ΕΔΕ και απολογία του υπαλλήλου.

  Επιπροσθέτως, μετά την τοποθέτηση του νέου Διοικητή έλαβαν χώρα μια σειρά από απομακρύνσεις – δια μεταθέσεων, μετακινήσεων ή άλλων νομότυπων οδών – Διευθυντών και προϊσταμένων σε νοσηλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες. Ο αριθμός αυτών των απομακρύνσεων, η διαδρομή των εργαζομένων που τις υπέστησαν, καθώς και η κομματική-συνδικαλιστική ένταξη αυτών που η Διοίκηση επέλεξε ως αντικαταστάτες τους συνθέτουν μια περίπτωση που αποπνέει έντονα «καρατομήσεις» με αποκλειστικά κομματικά κριτήρια, με εμφανή τα στοιχεία της ιδιοκτησιακής και ρεβανσιστικής λογικής.

  Έτι πιο ανησυχητικά, έχουν δημοσιοποιηθεί έγγραφες καταγγελίες από το «Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός» και συνδικαλιστικές παρατάξεις ότι το τελευταίο διάστημα έχουν τοποθετηθεί κάμερες παρακολούθησης σε χώρους εργασίας νοσηλευτών και ιατρών στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (3ος όροφος κτιρίου «Πατέρα») και σε άλλους χώρους. Πέραν των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί για την μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με την εγκατάσταση των καμερών (έλλειψη διαγωνιστικής διαδικασίας, μη δημοσίευση στη Διαύγεια), το κομβικό διακύβευμα εν προκειμένω είναι το κατά πόσον έχουν γίνει σεβαστές και έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες και προβλέψεις που περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών και των εργαζομένων και εν γένει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη συλλογή και επεξεργασία τους.  Τέλος, με βάση πρόσφατα έγγραφα της Διοίκησης του «Ευαγγελισμού» αναδεικνύεται ανάγλυφα η πρόθεσή της να μην συνεχίσει την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας μέσω ατομικών συμβάσεων εργασίας, κάτι που κατοχύρωσε ως δυνατότητα η προηγούμενη κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις – και τις δικαστικές προσφυγές – ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων, και να επιστρέψει στο παρωχημένο και δαπανηρό μοντέλο σύναψης σύμβασης με ανάδοχες εταιρείες. Ίδιες προθέσεις εκδηλώθηκαν και στους τομείς της σίτισης και φύλαξης.

  Σημειώνεται, ότι πέραν των αποδεδειγμένα συχνότατων παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας που σημειώνονται σε πλείστες εργολαβικές εταιρείες στους τομείς της καθαριότητας, της φύλαξης και της σίτισης, η επιλογή σύναψης ατομικών συμβάσεων στο χώρο της καθαριότητας στον «Ευαγγελισμό» από το 2018 είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ξεκάθαρου οικονομικού οφέλους για το δημόσιο, το οποίο έφτανε ετησίως από 245 χιλιάδες έως 1,7 εκατομμύρια ευρώ αν συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες εργατοώρες, σύμφωνα με τον υπολογισμό του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στη συνεδρίαση της 2/10/2017 (ΑΔΑ: Ω27Ν4690ΩΧ-7ΛΖ).
  Δεδομένης της σοβαρότητας των ανωτέρω γεγονότων και καταγγελιών.
  Δεδομένου ότι το ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» αποτελεί και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του συνόλου των πολιτών και κατοίκων της χώρας ως ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός
  • Ισχύουν οι απαγορεύσεις επικοινωνίας ιατρικών και διοικητικών υπευθύνων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με εκπροσώπους των ΜΜΕ χωρίς πρότερη έγκριση από τη Διοίκηση; Αν ναι, είναι σύννομη μια τέτοια απαγόρευση;
  • Ποιες αντικαταστάσεις διευθυντών και προϊσταμένων έχουν γίνει στον «Ευαγγελισμό» μετά την τοποθέτηση του νέου Διοικητή; Με ποια κριτήρια και με ποιες διαδικασίες έγιναν αυτές οι αντικαταστάσεις;
  • Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για την προκήρυξη και υλοποίηση του έργου εγκατάστασης καμερών ασφαλείας σε ΜΑΦ και ΜΕΘ του νοσοκομείου;
  • Ζητήθηκε και δόθηκε έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας για την τοποθέτηση των καμερών;
  • Προτίθεται να παρατείνει το χρονικό όριο σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας στους τομείς της καθαριότητας, της φύλαξης και της σίτισης;
  • Έχει τεκμηριωθεί, βάσει οικονομοτεχνικής μελέτης, ότι είναι δημοσιονομικά επωφελέστερη η λύση της παραχώρησης των τομέων καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης σε ανάδοχες εταιρείες σε σύγκριση με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου;

  Οι ερωτώντες βουλευτές

  Μιχαηλίδης Ανδρέας

  Ξανθός Ανδρέας

  Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

  Αραχωβίτης Σταύρος

  Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

  Βαρδάκης Σωκράτης

  Γκιόλας Ιωάννης

  Δρίτσας Θεόδωρος

  Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

  Κασιμάτη Νίνα

  Μάλαμα Κυριακή

  Μάρκου Κωνσταντίνος

  Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

  Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

  Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

  Πούλου Γιώτα

  Ραγκούσης Ιωάννης

  Σαρακιώτης Ιωάννης

  Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

  Τζούφη Μερόπη

  Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

  Φάμελλος Σωκράτης

  Φίλης Νικόλαος

  Φωτίου Θεανώ  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ