More

  Πόρισμα – κόλαφος για τις πρακτικές των αδελφών Δομαζάκη στην Creta Farms

  Σχεδόν 3 εκατ. ευρώ είχαν πάρει οι βασικοί μέτοχοι από την εταιρεία κατά παράβαση του νόμου περί Α.Ε., «φέσι» 8,6 εκατ. ευρώ από εταιρεία δικών τους συμφερόντων. Προς αναμόρφωση του ισολογισμού της εισηγμένης.

  Τη μεγάλη έκταση της κακοδιαχείρισης της Creta Farms από τους αδελφούς Δομαζάκη, κύριους μετόχους και διοικούντες την κρητική αλλαντοβιομηχανία, αποκαλύπτει το πόρισμα του ειδικού ελέγχου (forensic) για την περίοδο 2014-2018, που παρέδωσε στη σημερινή διοίκηση η Deloitte. Η έκθεση οδηγεί σε εκτεταμένη αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες έχει βασισθεί και το σχέδιο εξυγίανσης που έχει υποβληθεί στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου.

  Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την περίληψη του πορίσματος που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Creta Farms, εντοπίζονται δώδεκα εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένες με την Creta οντότητες και τρεις εταιρείες που τηρούν μετοχικές μερίδες στην Creta (SILVER INVEST & TRADE LIMITED, MONFERATO INTERNATIONAL INC και KCII ORIGINS HOLDINGS LTD), oι οποίες συνδέονται με τους δύο βασικούς μετόχους. Στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όλες αυτές οι εταιρείες θα έπρεπε να έχουν περιληφθεί στην ενότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.  Επίσης, οι δύο βασικοί μέτοχοι, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος Δομαζάκης, διαπιστώθηκε ότι είχαν λάβει από την εταιρεία συνολικά 2.901.543 ευρώ. Εντοπίστηκαν επίσης κινήσεις πιστωτικών καρτών και έξοδα συνολικού ποσού 262.605 ευρώ που αφορούν τους βασικούς μετόχους της εταιρείας και απολήψεις και έξοδα συνολικού ποσού 11.548 ευρώ που αφορούν τα συγγενικά πρόσωπα των βασικών μετόχων. Οι παραπάνω απολήψεις ποσού 2.901.543 ευρώ εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου περί Α.Ε. Διαπιστώθηκε δε πως κατά την ίδια περίοδο 2014-2018 με περίπλοκες λογιστικές εγγραφές, οι οποίες επουδενί συνιστούσαν εξόφληση, απομειώνονταν τεχνηέντως τα ποσά των απαιτήσεων της εταιρείας κατά αμφότερων των βασικών μετόχων.

  Οι σημαντικότερες αναμορφώσεις που υποδεικνύονται από την έκθεση αφορούν τις απαιτήσεις που έχει η Creta από την εταιρεία συμφερόντων των δύο βασικών μετόχων, ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ, συνολικού ύψους 8.670.807 ευρώ. Όπως τονίζεται, η ανακτησιμότητα της απαίτησης κρίνεται αμφίβολη και συνεπώς θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο απομείωσης της σχετικής απαίτησης. Επίσης, από λογιστικές εγγραφές για τεχνικά έργα αναφέρεται ότι έχει το ενεργητικό και τα κεφάλαια της εταιρείας έχουν επαυξηθεί κατά 947.903,58 ευρώ.

  Για τις αναμορφώσεις που πρέπει να γίνουν, σημειώνεται ότι «η Deloitte βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων της δεν είναι σε θέση και δεν θα εκφέρει γνώμη ή οποιασδήποτε μορφής ελεγκτική ή άλλης μορφής εργασία και διασφάλιση για τα οικονομικά δεδομένα τα οποία εξετάζει στα πλαίσια του ελέγχου “προσυμφωνημένων διαδικασιών”, που δε συνιστά πλήρη έλεγχο ή/και επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή, Ελληνικά ή άλλα Λογιστικά και Ελεγκτική Πρότυπα».  Ως εκ τούτου, η Deloitte για όλες τις υπό διερεύνηση περιοχές εκφράζει τα συμπεράσματα της, στα οποία κατέληξε βάσει των ελεγκτικών διαδικασιών που ακολούθησε και ανά αντικείμενο διερεύνησης, και παρουσιάζει την επίπτωση των ευρημάτων της επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, με την επισήμανση εκ μέρους της ότι: «Στις περιοχές που δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι σχετικές υπηρεσίες ή τα σχετικά παραδοτέα έχουν τελικά παραδοθεί στην Εταιρεία, δεν έχει εκτιμηθεί το αντίκτυπο που πιθανόν έχουν αυτές οι συναλλαγές στις Οικονομικές Καταστάσεις και στην ίδια την Εταιρία, από επιχειρησιακή, οικονομική, λογιστική, φορολογική, νομική άποψη».

  Όπως σημειώνει η διοίκηση της εισηγμένης, «η Εταιρεία έχει λάβει υπόψιν της τα συμπεράσματα της Deloitte στις υπό διερεύνηση περιοχές, όσον αφορά την επίπτωση των ευρημάτων της τελευταίας στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, και έχει προχωρήσει ήδη σε λογιστικές εγγραφές διόρθωσης με βάση αυτά. Παρόλα αυτά, δεσμευτική γνώμη για την επίπτωση των παραπάνω ευρημάτων στις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς, και εκ του Νόμου, μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, είναι ο εκλεγμένος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής.

  Ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας σε συνεργασία με τον Εσωτερικό Ελεγκτή θα σχολιάσει, επεξεργαστεί και λάβει υπόψη τα ανωτέρω ευρήματα, που διατυπώνονται στην Έκθεση της Deloitte και θα προχωρήσει στο βαθμό που χρειάζεται σε διορθωτικές εγγραφές επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας».

  Διαβάστε τα συμπεράσματα της έκθεσης της Delloitte.

  https://www.businessdaily.gr/  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ