Η ανωτέρω περίπτωση αφορά στην τροποποιητική καταγγελία, ήτοι ο εργαζόμενος είτε αποδέχεται την προτεινόμενη μεταβολή στη σύμβαση εργασίας του, είτε απολύεται.

Όπως, και στην απόλυση, νόμιμες προϋποθέσεις αποτελούν ο έγγραφος τύπος της καταγγελίας και η καταβολή αποζημίωσης, σε περίπτωση που εν τέλει ο εργαζόμενος δεν αποδεχθεί την προτεινόμενη μεταβολή.

Επιπροσθέτως, εν προκειμένω, θα πρέπει η τροποιητική καταγγελία να υπαγορεύεται από αντικειμενικούς λόγους, σχετικούς είτε με την ίδια την ίδια την εκμετάλλευση, είτε με την συμπεριφορά του εργαζομένου. Η δε προτεινόμενη αλλαγή της σύμβασης οφείλει να είναι εύλογη και να ανταποκρίνεται στα προσόντα του εργαζομένου.

Τέλος, ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει υπόψη κριτήρια, όπως οι δεξιότητες του εργαζομένου και οι προσωπικές περιστάσεις προκειμένου να επιλέξει σε ποιους θα προτείνει την προαναφερόμενη μεταβολή.

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ