Ο εργοδότης, ως συμβαλλόμενος, οφείλει κατ’ αρχήν να τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την καλή πίστη, όπως επιτάσσει το άρθρο 288 του Αστικού Κώδικα.

Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να προσβάλλει την ηθική υπόσταση του εργαζομένου και γενικά την προσωπικότητά του.

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί από τον εργαζόμενο ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του, η οποία ισούται με καταγγελία της σύμβασής του.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, γεννάται αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ