More

  Καταγγελίες της ΟΣΜΕ για τις απολύσεις Τουριστικών Οδηγών Κρήτης

  Αθήνα 2 Μάρτη 2021 

  Προς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου 

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

  Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου αρ. 51, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

  ΚΑΤΑ 

  Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Τουριστική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία ΚΜπαντουβάς», που εδρεύει στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μιλτιάδη Καράτζη, αρ. 74, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

  Η καταγγελόμενη επιχείρηση, ενώ είναι μια από τις πιο ακμαίες τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη, δήλωσε ότι αρνείται την επαναπρόσληψη 18 οδηγών τουριστικών λεωφορείων για την επόμενη σεζόν, επικαλούμενη γενικώς και αορίστως μείωση των τουριστικών της λεωφορείων. Οι οδηγοί οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται από την επιχείρηση είχαν προηγουμένως δηλώσει νομότυπα και εμπρόθεσμα την επιθυμία τους και επαναπρόσληψη, πρόκειται δε, στην πλειοψηφία τους, για οδηγούς με πολλά έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

  Όπως είναι γνωστό, όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης κατά το προηγούμενο έτος, και εξακολουθούν να στηρίζονται με γενναιόδωρα μέτρα, προφανώς διότι η Πολιτεία επενδύει στην καλή πορεία του τουρισμού κατά την επόμενη σεζόν. Η καταγγελλόμενη έκανε χρήση κατά κόρον του μέτρου της αναστολής των  συμβάσεων εργασίας κατά την προηγούμενη σεζόνμε αποτέλεσμα να μην έχει καμία επιβάρυνση από κόστος μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών. Με την με αρ. 20065/29.12.2020 (ΦΕΚ Β ́/5771) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Τουρισμού, χορηγήθηκε στις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων έκτακτη αποζημίωση, συνολικού ύψους άνω των 21 εκ. ευρώ, η οποία κατανεμήθηκε σε κάθε επιχείρηση ανάλογα με τον αριθμό και τη δυναμικότητα των λεωφορείων της. Πρόσφατα μάλιστα ψηφίστηκε η μείωση των τελών κυκλοφορίας κατά το 2021. Παράλληλα, οι προοπτικές για την τουριστική κίνηση κατά την επόμενη σεζόν είναι εξαιρετικά ευοίωνες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον εθνικό και το διεθνή τύπο που κάνουν λόγο για έκρηξη της ζήτησης τουριστικών πακέτων στη χώρα μας. 

  Υπό το φως των ανωτέρω δεδομένων, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η καταγγελλόμενη επιχείρηση αρνήθηκε να δώσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο ως προς τη δύναμη του στόλου της κατά την επόμενη σεζόν, αρκούμενη να αναφερθεί γενικόλογα σε μείωση του, αμφισβητούμε ότι συντρέχει τέτοια μείωση κατά την επόμενη σεζόν και ζητούμε από την Υπηρεσία σας να παρέμβει και να εξετάσει ενδελεχώς τα ακόλουθα κρίσιμα για την εφαρμογή της με αρ. 1869/1987 Yστοιχεία: 

  • Πόσα και ποια λεωφορεία πωλήθηκαν από την καταγγελλόμενη  επιχείρηση από την 1.11.2020 (οπότε έληξε η προηγούμενη  τουριστική σεζόν) μέχρι σήμερα 

  • Πόσα και ποια λεωφορεία αγοράστηκαν ή μισθώθηκαν από την  καταγγελλόμενη επιχείρηση από την 1.11.2020 μέχρι σήμερα

  Πόσα και ποια ήταν τα λεωφορεία που ανήκαν στο στόλο της επιχείρησης κατά την προηγούμενη σεζόν και πόσα και ποια είναι τα λεωφορεία της σήμερα

  Πόσοι και ποιοι ήταν οι οδηγοί που απασχόλησε κατά την προηγούμενη σεζόν και πόσους και ποιους προτίθεται να απασχολήσει κατά την επόμενη

  Σε περίπτωση που πωλήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο λεωφορεία από την καταγγελλόμενη σε τρίτους ή αν αντιστρόφως αγοράστηκαν ή μισθώθηκαν από την καταγγελλόμενη λεωφορεία τρίτων, να γνωστοποιηθούν οι αγοραστές και οι πωλητές αντίστοιχα, διότι υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα λεωφορεία «ανταλλάσσονται» προσωρινά μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, με αποκλειστικό σκοπό να αποφύγουν οι τελευταίες την υποχρέωση επαναπρόσληψης των οδηγών τους, εμφανίζοντας μονόπλευρα ότι έχουν αποξενωθεί από ορισμένα λεωφορεία

  Για την έρευνα των ανωτέρω ζητημάτων, είναι απαραίτητο να ζητηθούν από την καταγγελλόμενη συγκεκριμένα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα ταυτοποιούν έκαστο λεωφορείο που αγόρασε ή μεταβίβασε ή που διατηρεί στην ιδιοκτησία της, όπως άδειες κυκλοφορίας και συμβάσεις πώλησης. 

  Η μη επαναπρόσληψη των οδηγών, όπως θα καταδειχθεί ενώπιον της Υπηρεσίας Σας, είναι παράνομη για πολλούς λόγους, τους οποίους προβάλλει το σωματείο ΕΡΜΗΣ με καταγγελία του στην Υπηρεσία σαςμεταξύ αυτών και διότι η καταγγελλόμενη έχει πραγματικά την ανάγκη και τη δυνατότητα να τους απασχολήσει κατά την επόμενη τουριστική σεζόν, στοιχείο το οποίο εναπόκειται στην Υπηρεσία Σας να επιβεβαιώσει, αντλώντας από την επιχείρηση όλα τα κρίσιμα στοιχεία που συνθέτουν τη συνολική εικόνα, και όχι εκείνα που επιλεκτικά η ίδια θα παρουσιάσει. 

  Ζητούμε επομένως να επιληφθεί η Υπηρεσία Σας της εργατικής διαφοράς η οποία έχει ανακύψει και να πράξει ό,τι είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του νόμου

  Για την ΟΣΜΕ 

  Αθήνα 2 Μάρτη 2021 

  Προς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου 

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

  Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου αρ. 51, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

  ΚΑΤΑ 

  Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γενικαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Ανώνυμη Εταιρία»και το διακριτικό τίτλο SOLMAR TOURS SAπου εδρεύει στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μιλτιάδη Καράτζη, αρ. 74, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

  Η καταγγελλόμενη επιχείρηση, ενώ είναι μια από τις πιο ακμαίες τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη, δήλωσε ότι αρνείται την επαναπρόσληψη 1οδηγών τουριστικών λεωφορείων για την επόμενη σεζόν, επικαλούμενη ότι έχει πωλήσει 6 λεωφορεία της και ότι πρόκειται να πωλήσει ακόμα και στο μέλλον. Οι οδηγοί οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται από την επιχείρηση είχαν προηγουμένως δηλώσει νομότυπα και εμπρόθεσμα την επιθυμία τους και επαναπρόσληψη, πρόκειται δε, στην πλειοψηφία τους, για οδηγούς με πολλά έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

  Όπως είναι γνωστό, όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης κατά το προηγούμενο έτος, και εξακολουθούν να στηρίζονται με γενναιόδωρα μέτρα, προφανώς διότι η Πολιτεία επενδύει στην καλή πορεία του τουρισμού κατά την επόμενη σεζόν. Η καταγγελλόμενη έκανε χρήση κατά κόρον του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας κατά την προηγούμενη σεζόν, με αποτέλεσμα να μην έχει καμία επιβάρυνση από κόστος μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών. Με την με αρ. 20065/29.12.2020 (ΦΕΚ Β‘/5771) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Τουρισμού, χορηγήθηκε στις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων έκτακτη αποζημίωση, συνολικού ύψους άνω των 21 εκ. ευρώ, η οποία κατανεμήθηκε σε κάθε επιχείρηση ανάλογα με τον αριθμό και τη δυναμικότητα των λεωφορείων της. Πρόσφατα μάλιστα ψηφίστηκε η μείωση των τελών κυκλοφορίας για τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων κατά το 2021. Παράλληλα, οι προοπτικές για την τουριστική κίνηση κατά την επόμενη σεζόν είναι εξαιρετικά ευοίωνες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον εθνικό και το διεθνή τύπο που κάνουν λόγο για έκρηξη της ζήτησης τουριστικών πακέτων στη χώρα μας. 

  Υπό το φως των ανωτέρω δεδομένων, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η καταγγελλόμενη επιχείρηση αρνήθηκε να δώσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο ως προς τη δύναμη του στόλου της κατά την επόμενη σεζόναρκούμενη να αναφερθεί μόνο στον αριθμό των λεωφορείων που έχει πωλήσει (τα οποία άλλωστε είναι καταφανώς λιγότερα από τους οδηγούς που αρνείται να επαναπροσλάβει) και χωρίς παράλληλα να απαντά στο αν αγόρασε ή μίσθωσε άλλα, αμφισβητούμε ότι συντρέχει μείωση του στόλου της που να δικαιολογεί την μη επαναπρόσληψη 17 οδηγών κατά την επόμενη σεζόν και ζητούμε από την Υπηρεσία σας να παρέμβει και να εξετάσει ενδελεχώς τα ακόλουθα κρίσιμα για την εφαρμογή της με αρ. 1869/1987 ΥΑ στοιχεία: 

  • Πόσα και ποια λεωφορεία πωλήθηκαν από την καταγγελλόμενη  επιχείρηση από την 1.11.2020 (οπότε έληξε η προηγούμενη τουριστική σεζόν) μέχρι σήμερα 

  • Πόσα και ποια λεωφορεία αγοράστηκαν ή μισθώθηκαν από την καταγγελλόμενη επιχείρηση από την 1.11.2020 μέχρι σήμερα 

  • Πόσα και ποια ήταν τα λεωφορεία που ανήκαν στο στόλο της επιχείρησης κατά την προηγούμενη σεζόν και πόσα και ποια είναι τα λεωφορεία της σήμερα Πόσοι και ποιοι ήταν οι οδηγοί που απασχόλησε κατά την προηγούμενη σεζόν και πόσους και ποιους προτίθεται να απασχολήσει κατά την επόμενη

  Σε περίπτωση που πωλήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο λεωφορεία από την καταγγελλόμενη σε τρίτους ή αν αντιστρόφως αγοράστηκαν ή μισθώθηκαν από την καταγγελλόμενη λεωφορεία τρίτων, να γνωστοποιηθούν οι αγοραστές και οι πωλητές αντίστοιχα, διότι υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα λεωφορεία «ανταλλάσσονται» προσωρινά μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, με αποκλειστικό σκοπό να αποφύγουν οι τελευταίες την υποχρέωση επαναπρόσληψης των οδηγών τους, εμφανίζοντας μονόπλευρα ότι έχουν αποξενωθεί από ορισμένα λεωφορεία

  Για την έρευνα των ανωτέρω ζητημάτων, είναι απαραίτητο να ζητηθούν από την καταγγελλόμενη συγκεκριμένα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα ταυτοποιούν έκαστο λεωφορείο που αγόρασε ή μεταβίβασε ή που διατηρεί στην ιδιοκτησία της, όπως άδειες κυκλοφορίας και συμβάσεις πώλησης, 

  Η μη επαναπρόσληψη των οδηγών, όπως θα καταδειχθεί ενώπιον της Υπηρεσίας Σας, είναι παράνομη για πολλούς λόγους, τους οποίους προβάλλει το σωματείο ΕΡΜΗΣ με καταγγελία του στην Υπηρεσία σαςμεταξύ αυτών και διότι η καταγγελλόμενη έχει πραγματικά την ανάγκη και τη δυνατότητα να τους απασχολήσει κατά την επόμενη τουριστική σεζόν, στοιχείο το οποίο εναπόκειται στην Υπηρεσία Σας να επιβεβαιώσει, αντλώντας από την επιχείρηση όλα τα κρίσιμα στοιχεία που συνθέτουν τη συνολική εικόνα, και όχι εκείνα που επιλεκτικά η ίδια θα παρουσιάσει. 

  Ζητούμε επομένως να επιληφθεί η Υπηρεσία Σας της εργατικής διαφοράς η οποία έχει ανακύψει και να πράξει ό,τι είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του νόμου. 

  Για την ΟΣΜΕ 

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ