More

  “Καμπάνα” 5.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Ιατρική γνωμάτευση υπάλληλου εφορίας, που είχε καταθέσει για να λάβει άδεια ειδικής απουσίας από την εργασία του, κοινοποιήθηκε σε Σύλλογο Εργαζομένων άλλης ΔΟΥ. Στην αιτιολογία για τη διαβίβαση της γνωμάτευσης αναφέρθηκε πως έγινε επειδή ήταν αιμοδότης στο συγκεκριμένο Σύλλογο, κάτι που όπως έκρινε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ήταν παράνομο.

  Ο υπάλληλος κατήγγειλε πως « (…) στις … έλαβα γνώση ότι γνωστοποιήθηκε στις … στο Σύλλογο Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Φ με εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χ, η με ημερομηνία … ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού Β, δυνάμει της οποίας βεβαιώνεται ότι πάσχω από …, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή μου και λήψη της απαραίτητης συγκατάθεσής μου και με σκοπό την δήθεν αποτροπή μου από ενδεχόμενη μελλοντική αιμοδοσία».

  Μετά το αρχικό αίτημά του στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΑΔΕ, ο υπάλληλος ζήτησε να ενημερωθεί με ποια διαδικασία έγγραφα, που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα του ειδικής κατηγορίας, έχουν κοινοποιηθεί από την υπηρεσία του σε τρίτους, καθώς και τον λόγο κοινοποίησής τους.

  Στην απάντηση που έλαβε, αναφερόταν πως «(…) επειδή τυγχάνετε υπάλληλος, υπηρετών στην Δ.Ο.Υ. Χ, προς την οποία έχετε αιτηθεί και λάβει κατά καιρούς αιμοδοτική άδεια (τελευταία βεβαίωση … με Α.Π. … του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Φ). Επειδή, στις ιατρικές γνωματεύσεις, τις οποίες ο ίδιος προσκομίσατε στην Υπηρεσία μας για την εκάστοτε χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας του COVID- 19 γνωματεύεται ότι είστε άτομο ανήκον σε ομάδα υψηλού κινδύνου, χρήζον, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις, υποχρεωτικής παραμονής κατ’ οίκον…».

  Για το λόγο αυτό, δηλώνεται πως «κρίναμε επιβεβλημένο, πρωτίστως για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ήτοι αορίστου αριθμού ασθενών που τυχόν θα χρειαστούν και θα λάβουν το μεταγγιζόμενο αίμα, αλλά και εσάς του ιδίου που παρέχετε το αίμα χωρίς τυχόν να έχετε ενημερώσει προηγουμένως το κέντρο αιμοδοσίας για την κατάσταση της υγείας, όπως ενημερώσουμε τον φορέα της αιμοδοσίας για την ύπαρξη των ως άνω ιατρικών συμβάντων, ώστε να διερευνηθεί ιατρικά η καταλληλότητα του εκάστοτε μεταγγιζόμενου αίματος και να επιτραπεί ή αποκλειστεί, αναλόγως των αποτελεσμάτων, η αιμοδοσία για εσάς ως αιμοδότη. Την από … βεβαίωση του ιατρού Β, απαραίτητη προς εκτίμηση κατά την κρίση μας για τους ανωτέρω λόγους, αποστείλαμε μέσω … με το υπ’ αριθμόν πρωτ. … έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον ως άνω φορέα της αιμοδοσίας με θέμα «ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ», ως αρμόδιο για την διενέργεια της διαδικασίας της αιμοδοσίας, της τήρησης του μητρώου των αιμοδοτώνκαι της ασφάλειας του εκάστοτε μεταγγιζόμενου αίματος».

  Η προσφυγή στην ΑΠΔΠΧ και τα πρόστιμα

  Ο υπάλληλος προσέφυγε στη συνέχεια στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αφού εξέτασε την υπόθεση έκρινε πως η καταγγελλόμενη διαβίβαση της επίμαχης ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε ΔΟΥ έγινε κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων και επέβαλε πρόστιμο κατά της ΑΑΔΕ.

  Ειδικότερα, η Αρχή θεώρησε πως υπήρξε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στην απόφασή της μιλάει και για παράβαση παράλειψης γνωστοποίησης και έλλειψη στο δικαίωμα ενημέρωσης του υπαλλήλου και επέβαλε συνολικά πρόστιμα 5.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ. Για τους λόγους της προσφυγής κατέληξε :

  α) κρίνει ότι η καταγγελλόμενη διαβίβαση της επίμαχης ιατρικής γνωμάτευσης με του π’ αρ. πρωτ. … έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Χ στον Σύλλογο Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Φ έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ, και επιβάλλει στην ΑΑΔΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,

  β) δίνει εντολή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 2 στοιχ. δ΄ ΓΚΠΔ, στην ΑΑΔΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει το υπ’ αρ. πρωτ. … έγγραφο που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Χ, στο οποίο κατά παράβαση της αρχής του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ αναγράφηκε η πάθηση του καταγγέλλοντος,

  γ) κρίνει ότι η καταγγελλόμενη επεξεργασία συνιστούσε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 32 ΓΚΠΔ, η οποία έπρεπε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 να γνωστοποιηθεί στην Αρχή και επιβάλλει στην ΑΑΔΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας για την παράλειψη της γνωστοποίησης, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και

  δ) κρίνει ότι η ικανοποίηση στο δικαίωμα ενημέρωσης που άσκησε ο Α ήταν ελλιπής, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 2 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ και επιβάλλει στην ΑΑΔΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό πρόστιμου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ