More

  Φυσικό αέριο: Επιδότηση έως και 100% για εγκατάσταση σε Αττική και Θεσσαλία

  Οι ΕΔΑ Αττικής και Θεσσαλίας τρέχουν Προγράμματα επιδότησης έως και 100% για την εγκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού φυσικού αερίου σε Αττική και Θεσσαλία αντίστοιχα

  Δύο προγράμματα χρηματοδότησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου «τρέχουν» αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Στο πρώτο, ύψους 4,68 εκατ. ευρώ, φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης είναι η ΕΔΑ Αττικής, ενώ πριν λίγες ημέρες άνοιξε και το αντίστοιχο πρόγραμμα για τη Θεσσαλία, ύψους 6,12 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιεί η ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

  Η επιχορήγηση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο.

  Και τα δύο προγράμματα των ΕΔΑ ΘΕΣΣ και Αττικής προβλέπουν οικονομική χρηματοδότηση 65% των δαπανών αντικατάστασης για καταναλωτές με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό έως 30.000 ευρώ. Ενίσχυση κατά 100% δικαιούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση της ΕΔΑ Αττικής λήγει στις 28 Μαΐου 2021 και αφορά οικιακούς καταναλωτές σε 22 δήμους του λεκανοπεδίου: Αγίου Δημητρίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ασπρόπυργου, Δάφνης – Υμηττού, Διονύσου, Ελευσίνας, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Κρωπίας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μοσχάτου – Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Ιλίου, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παλλήνης, Πειραιώς, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής και Χαϊδαρίου.

  Για την περιφέρεια Θεσσαλίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ λήγει στις 31 Αυγούστου 2021.

  Επιλέξιμοι ωφελούμενοι

  Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
  Δεν έχουν συνάψει (οι ίδιοι ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής ή την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση. Δηλαδή, δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης. Συγκεκριμένα, για τη Θεσσαλία έως και 3/2/2021 (ΦΕΚ 398 Β΄/04-02-2021), ενώ για την Αττική έως και 7/10/2020 (ΦEK 4447-B’/8-10-2020).
  Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

  Κατηγορία ωφελούμενων Ποσοστό Επιχορήγησης

  Ατομικό Εισόδημα έως 20.000 ευρώ 65%

  Οικογενειακό Εισόδημα έως 30.000 ευρώ 65%

  Δικαιούχοι Κ.Ε.Α. 100%

  Επιλέξιμες κατοικίες

  Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
  Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.
  Βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή την Περιφέρεια Αττικής και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) και την ΕΔΑ Αττικής, αντίστοιχα.
  Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
  Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  Επιλέξιμες δαπάνες
  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε:
  Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης.
  Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
  Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
  Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κλπ.
  Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
  Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
  Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
  Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.
  Υπογραμμίζεται ότι:
  O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
  Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.
  Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.
  Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χα-ρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, όπως ιδιαίτερα αναφέρονται στο Κεφ. 7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.
  Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την πα-ρούσα προκήρυξη οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ), καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.

  Πηγή : https://www.imerisia.gr

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ