More

  Εργαζόμενοι ΚΕΠ: Ξεκινούν απεργία -αποχή από τα καθήκοντα -Εξώδικο στην κυβέρνηση

  Αποχή διαρκείας ξεκινούν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ από το Σάββατο 8 Αυγούστου, διαμαρτυρόμενοι, μεταξύ άλλων,  για την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών στις 28/7/2020, με την οποία επιχειρείται, για πρώτη φορά στα χρονικά από την έναρξη λειτουργίας του Θεσμού των ΚΕΠ το 2002, η νομιμοποίηση της ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων με αποφάσεις Δημάρχων σε υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) που στελεχώνουν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των ΚΕΠ.

  Η ΠΟΣΕΚΕΠ στο εξώδικό που απέστειλε στην κυβέρνηση, ζητά μεταξύ άλλων, την κατάργηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α), τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την υπαγωγή των ΚΕΠ και των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και την ενίσχυσή τους με νέο προσωπικό.

  Διαβάστε το εξώδικο:

  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ
  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
  Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.)» που εδρεύει στην Αθήνα, κατάστημα ΚΕΠ Συντάγματος, στη συμβολή των οδών Όθωνος και Λεωφ. Αμαλίας και εκπροσωπείται νόμιμα.  ΠΡΟΣ
  1) Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Νίκης, αρ. 5- 7.
  2) Τον Υπουργό Εσωτερικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου & Δραγατσανίου, αρ. 27,
  3) Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου,
  4) Τον Υπουργό Εργασίας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 29,
  5) Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Θηβών 196-198,
  6) ΤηνΚεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
  ΠΡΟΣ
  Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πλ. Βικτωρίας, αρ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα.
  Με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 3η Αυγούστου 2020, ότε και τέθηκαν ως θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α) με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) και καταλύεται σημαντικός όρος του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ, καθώς επιτρέπεται η ανάθεση “αλλότριων” καθηκόντων σε υπαλλήλους των ΚΕΠ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), 2) Ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα MyKepLive των ΚΕΠ και 3) Η διαδικασία χορήγησης Βεβαίωσης περί Αυτοπρόσωπης Εμφάνισης σε κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία από τα ΚΕΠ.
  ΕΠΕΙΔΗ:
  1) α. Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α) αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) ως ακολούθως: “10. Με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ή καθήκοντα συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήμου.”  β. Από την ίδρυση των ΚΕΠ το 2002 το εκάστοτε εποπτεύον τη λειτουργία τους Υπουργείο με σειρά εγκυκλίων του καθιστούσε σαφές ότι απαγορεύεται η ανάθεση “αλλότριων” καθηκόντων στους συμβασιούχους και αργότερα και στους μονίμους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που απασχολούνται στα ΚΕΠ. Το 2011 με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) επετράπη ΜΟΝΟ η ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους κλάδου Δ.Υ.Π. των ΚΕΠ που λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες πληθυσμού μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, αποκλειστικά συναφών με τα καθήκοντα του κλάδου τους. Οι εγκύκλιοι που είχαν εκδοθεί για την ορθή εφαρμογή της ως άνω διάταξης καθόριζαν τα καθήκοντα που θεωρούνται συναφή με τα καθήκοντα του κλάδου Δ.Υ.Π., τα οποία μόνο ήταν επιτρεπτά. Καθήκοντα άλλων κλάδων ή καθήκοντα συναφή με κύριο τίτλο σπουδών ήταν απαγορευμένα για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ.
  γ. Με την επίμαχη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020, όχι απλά αυξάνεται το πληθυσμιακό όριο της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 από 5.000 σε 10.000 κατοίκους, αλλά καταργείται και θεμελιώδης πρόνοια για την ομαλή λειτουργία των ΚΕΠ που απαγορεύει την ανάθεση “αλλότριων” καθηκόντων στους υπαλλήλους των ΚΕΠ του κλάδου Δ.Υ.Π. Το νέο μέτρο, θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία 700 περίπου από το σύνολο των 1000 περίπου ΚΕΠ της χώρας και θα αποβεί σε βάρος της εξυπηρέτησης των πολιτών, δεδομένου ότι πολλά ΚΕΠ είναι ήδη υποστελεχωμένα, καθώς υπάλληλοι των ΚΕΠ του κλάδου Δ.Υ.Π. τα τελευταία χρόνια μετατάσσονται σε άλλους κλάδους και άλλες υπηρεσίες, ενώ νέες διαδικασίες και νέος φόρτος εργασίας προστίθενται διαρκώς με δυσμενείς συνέπειες για τα ΚΕΠ και τους εναπομένοντες εργαζόμενους σε αυτά.
  δ. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχει την εποπτεία για την Οργάνωση και Λειτουργία των ΚΕΠ ουδέποτε συναίνεσε (όπως άλλωστε μας διαβεβαίωναν πολιτικοί του παράγοντες επί μήνες μετά και από τη σχετική επιστολή μας με Α.Π. 27/19-12-2019 με την οποία ζητούσαμε για βάσιμους και τεκμηριωμένους λόγους να μην τροποποιηθεί η παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011) στην αύξηση του πληθυσμιακού ορίου των 5.000 κατοίκων, πολλώ δε μάλλον στην ανάθεση “αλλότριων” καθηκόντων σε υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π., όταν αυτή εν δυνάμει αποψιλώνει τα ΚΕΠ από προσωπικό, κλονίζοντας λειτουργία και προγραμματισμό διαδικασιών στην πλειονότητα των ΚΕΠ. Την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία εισήχθη η επίμαχη διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, μια μόλις ημέρα πριν τη ψήφισή του στις 29/07/2020, υπογράφουν εννέα (9) Υπουργοί και όχι ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  ε. Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, το οποίο έχει τεθεί αρμοδίως, για την αυτοτέλεια των ΚΕΠ και την απεμπλοκή του Θεσμού του ΚΕΠ από το ιδιότυπο σύστημα Διαρχίας ή Τριαρχίας υπό το οποίο λειτουργεί -Εποπτεύον Υπουργείο και Δήμοι ή Εποπτεύον Υπουργείο, Υπουργείο Εσωτερικών και Δήμοι- και το οποίο επιφέρει πλείστες όσες παρενέργειες, είναι η ένταξη των ΚΕΠ και των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. απευθείας στο Υπουργείο που εποπτεύει την Οργάνωση και Λειτουργία τους και εν προκειμένω στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  2) α. Τα ΚΕΠ αντιμετωπίζουν σχεδόν στο σύνολό τους πλέον δραματικές ελλείψεις σε στελεχικό δυναμικό. Ειδικά το τελευταίο διάστημα και λόγω της πανδημίας Covid19 τα ΚΕΠ εξυπηρετούν ολοένα αυξανόμενο αριθμό πολιτών. Άλλες υπηρεσίες του  δημοσίου, που έχουν κλείσει τις πόρτες τους στο κοινό, κατευθύνουν τους πολίτες αποκλειστικά σε ΚΕΠ, είτε για διαδικασίες στις οποίες υπάρχει συναρμοδιότητα είτε για βεβαίωση γνησίου υπογραφής σε αιτήσεις τους προς αυτές. Επιπλέον, οι ανάγκες σάρωσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την αποστολή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και, το πλέον σοβαρό, νέες διαδικασίες και προγράμματα για τα ΚΕΠ, μεταξύ των οποίων και το MyKepLive για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών μέσω βιντεοκλήσης, που εντάσσονται ανεξέλεγκτα στα ΚΕΠ έρχονται να επιδεινώσουν την όλη δραματική κατάσταση. Με τους πολίτες να συρρέουν στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ, ούτε περισσεύουν υπάλληλοι για την υποστήριξη νέων προγραμμάτων ούτε επαρκούν οι υπάρχοντες για τη διεκπεραίωση παλαιών και νέων διαδικασιών.  β. Κατ’ επανάληψη, εγγράφως και προφορικώς σε συναντήσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με την πολιτική ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουμε θέσει το ζήτημα της δραματικής έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζουν τα ΚΕΠ και έχουμε ζητήσει να επιλυθεί με την ενίσχυσή τους με νέο προσωπικό με κάθε δυνατό τρόπο, να μην ανατίθενται νέες διαδικασίες στα ΚΕΠ πριν από αυτήν την ενίσχυση, καθώς επίσης να δοθούν κίνητρα για την παραμονή των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ.
  γ. Για το πρόγραμμα MyKepLive, με το οποίο προβλέπεται η εξυπηρέτηση πολιτών μέσω βιντεοκλήσης, πέραν της δεδομένης έλλειψης στελεχικού δυναμικού στα ΚΕΠ
  για την υποστήριξή του, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις, καθώς δεν είναι γνωστό αν και πώς προστατεύονται προσωπικά δεδομένα, αν έχει διενεργηθεί Εκτίμηση Αντικτύπου και αν έχει δημοσιευθεί, όπως η υποχρέωση αυτή προβλέπεται σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (ΕΑΠΔ) στο άρθρο 35, παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ.
  3) α. Η διαδικασία για τη χορήγηση Βεβαίωσης Αυτοπρόσωπης Παρουσίας σε κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, που πρόσφατα ανατέθηκε ως
  αρμοδιότητα στα ΚΕΠ, προσθέτει ένα ακόμα βάρος με επιπλέον χρόνο απασχόλησης των εργαζόμενων για τη χειρόγραφη συμπλήρωσης της Βεβαίωσης, ενώ θα ήταν
  απλούστερη αν διεκπεραιωνόταν online με άμεση εκτύπωση της Βεβαίωσης.
  β. Κατ’ επανάληψη, εγγράφως και προφορικώς, έχουμε υποβάλει προτάσεις για την απλούστευση διαδικασιών, έχουμε ζητήσει την online διεκπεραίωση διαδικασιών, καθώς επίσης την άμεση ένταξη των προβλεπόμενων αιτήσεων στο ηλεκτρονικό  σύστημα πρωτοκόλλου E-kep ΕΡΜΗΣ, προκειμένου να αποφεύγονται οι χειρόγραφες συμπληρώσεις τους, όπως πολλάκις καλούμαστε εν έτι 2020 από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μάλιστα.
  Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε σήμερα την 3η Αυγούστου 2020 ομόφωνα μετά από μυστική ψηφοφορία υπέρ της διεξαγωγής απεργιακής κινητοποίησης με τη μορφή απεργίας – αποχής διαρκείας  1) από “αλλότρια” καθήκοντα, ήτοι, από καθήκοντα του κλάδου ΔιοικητικούΟικονομικού και από καθήκοντα συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, για άπαντες τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που απασχολούνται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
  2) από τα καθήκοντα εξυπηρέτησης πολιτών μέσω του προγράμματος MyKepLive με για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα ΚΕΠ,
  3) από τα καθήκοντα χορήγησης Βεβαίωσης περί Αυτοπρόσωπης Εμφάνισης (άρθρο 78 παρ. 3 περ β΄ του ν.4636/2019) αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ, για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα ΚΕΠ, από το Σάββατο 8η Αυγούστου 2020.
  Με την παρούσα σας καλούμε ακόμα σε δημόσιο διάλογο ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας προς το σκοπό υλοποίησης αιτημάτων μας που προαναφέραμε με προγραμματισμένη ημερομηνία συνάντησης την Τετάρτη 05/08/2020 και ώρα 01:00 μ.μ..
  Επειδή ο σκοπός της ως άνω απεργιακής κινητοποίησής μας με τη μορφή αποχής αποκλειστικά και μόνο από τα ως άνω καθήκοντα είναι απολύτως νόμιμος σύμφωνα με τα ως άνω εκτιθέμενα.
  Επειδή η απεργιακή μας κινητοποίηση αποτελεί το έσχατο μέσο, αφού προηγουμένως εξαντλήσαμε κάθε ηπιότερο μέτρο.
  Επειδή εν προκειμένω πληρούνται άπασες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματός μας για προσφυγή σε απεργιακή κινητοποίηση με τη μορφή αποχής από τα ως άνω καθήκοντα.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΚαι με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μαςΣας γνωστοποιούμε την απόφασή μας για ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1) από “αλλότρια” καθήκοντα, ήτοι, από καθήκοντα Διοικητικού Οικονομικού και από καθήκοντα συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, για άπαντες τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που απασχολούνται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
  2) από τα καθήκοντα εξυπηρέτησης κοινού μέσω του προγράμματος MyKepLive για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
  3) από τα καθήκοντα χορήγησης Βεβαίωσης περί Αυτοπρόσωπης Εμφάνισης (άρθρο 78 παρ. 3 περ β΄ του ν.4636/2019) αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ, για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  από το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 με νόμιμα αιτήματα αντιστοίχως:

  1) α. Να καταργηθεί η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α)

  β. Να ξεκινήσει διάλογος με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να δρομολογηθούν διαδικασίες για την υπαγωγή των ΚΕΠ και των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  2) α. Να ενισχυθούν άμεσα τα ΚΕΠ με νέο προσωπικό με την έκδοση Προκήρυξης πλήρωσης μόνιμων θέσεων του κλάδου Δ.Υ.Π. με αυξημένη μοριοδότηση για τους έχοντες εμπειρία σε ΚΕΠ και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (όπως με μετατάξεις/αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, με προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. κ.λ.π.).

  β. Να παρασχεθούν κίνητρα στους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. για την παραμονή τους στα Κ.Ε.Π.

  γ. Να μας γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω του προγράμματος MyKepLive αν έχει διενεργηθεί Εκτίμηση Αντικτύπου και αν έχει δημοσιευθεί, άλλως να διενεργηθεί Εκτίμηση Αντικτύπου και να δημοσιευθεί.

  3) Να διεκπεραιώνεται από τα ΚΕΠ η διαδικασία χορήγησης Βεβαίωσης περί Αυτοπρόσωπης Εμφάνισης (άρθρο 78 παρ. 3 περ β΄ του ν.4636/2019) αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τους κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ, ηλεκτρονικά online, με αναζήτηση αιτούντος, εύρεσή του και άμεση εκτύπωση της Βεβαίωσης.

  Πηγή : www.aftodioikisi.gr  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ