Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Πληρώνεται μέχρι αύριο, 21 Δεκεμβρίου το Δώρο Χριστουγέννων σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα από τον εργοδότη, εργαζόμενοι και σωματείο, μπορούν και οφείλουν να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ώστε να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας οι εργαζόμενοι δεν πληρώνουν παράβολο. Εάν όμως καταθέσουν ατομική μήνυση οφείλουν να πληρώσουν ατομικό παράβολο ποσού 100 ευρώ (+20% προσαύξηση).

Πώς να υπολογίσετε το δώρο

Σημειώνεται ότι τα επιδόματα εορτών όσων απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (σχέση εξαρτημένης εργασίας) ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων της υπ’ αριθμ. 19040/1981 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄742), όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, ειδικά για το Δώρο Χριστουγέννων, όπως αναφέρεται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης, ορίζεται ότι όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διάρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Από τους ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι, που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο -στην καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων- εργοδότη δεν διάρκησε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου αντίστοιχα, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα. Στην ειδική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΣΕ (δείτε εδώ) μπορείτε να υπολογίσετε online το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που δικαιούστε.

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ