Όλη η Ομάδα Νεολαίας της Ευρώπης εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι και για το μέλλον τους, στην πρώτη τους διαδικτυακή συνάντηση μετά την έναρξη της κρίσης COVID-19. Και έχουν κάθε λόγο ανησυχίας.

Η ανεργία των νέων, η οποία ήταν ήδη υψηλή λόγω της κρίσης 2008-09, αναμένεται να αυξηθεί ξανά σε ολόκληρη την Ευρώπη τους επόμενους μήνες. Η κατάσταση για τους μαθητευόμενους είναι επίσης πολύ ανησυχητική, καθώς εταιρείες και κέντρα κατάρτισης σε πολλές χώρες ανακοινώνουν περικοπές στις διαθέσιμες μαθητείες. Επιπλέον, υπάρχει αμφιβολία για το άνοιγμα των σχολείων για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τον Σεπτέμβριο.

Η νεολαία της Ευρώπης αντιμετώπιζε ήδη το βάρος της κρίσης 2008-09 όταν τα μέτρα λιτότητας που επέβαλαν οι πολιτικοί άφησαν πολλούς νέους εργαζόμενους σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Σχεδόν οι μισοί από τους νέους της Ευρώπης (44%) ηλικίας μεταξύ 19 και 24 ετών, το 2017 αναφέρθηκε ότι ήταν σε προσωρινή σύμβαση.

Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι συχνά μικρότερη από ένα μήνα, χωρίς να προσφέρει ούτε κοινωνική προστασία ούτε ευκαιρίες κατάρτισης. Οι νέοι ήταν επίσης η ομάδα αναφερθεί να επηρεάζονται περισσότερο από την φτώχεια στην εργασία (10%), η οποία μεταφράζεται συχνά στην αδυναμία να δώσει αξιοπρεπή στέγαση και την υγιεινή διατροφή.

Η κρίση COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους νέους εργαζόμενους και υπάρχουν φόβοι ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Η Eurostat αναφέρει έκρηξη στην ανεργία των νέων που έφτασε το 15,2% τον Μάρτιο του 2020 στην ΕΕ σε σύγκριση με το 6% που αναφέρθηκε το 2019.

Πρέπει να αποφύγουμε να κολλήσει η νέα γενιά σε επισφάλεια! Οι νέοι πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή με δουλειά καλής ποιότητας, που προσφέρει ασφάλεια και δυνατότητα προσωπικής και σταδιοδρομίας μέσω κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Αυτό είναι σημαντικό επίσης στο πλαίσιο της διαχείρισης των ψηφιακών και πράσινων μετασχηματισμών της βιομηχανίας. Πολλές βιομηχανίες υποφέρουν ήδη από έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Στηριζόμαστε σε καταρτισμένους νέους για να εργαστούμε στις πράσινες και έξυπνες βιομηχανίες στο εγγύς μέλλον.

Καθώς ετοιμαζόμαστε για οικονομική ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και πέρα ​​από αυτό πρέπει να προσέξουμε τους νέους εργαζόμενους και τους μαθητευόμενους. Η αποτυχία της νέας γενιάς θα παίξει μόνο στα χέρια των λαϊκιστών.

Η Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία της IndustriAll Europe θα συναντηθεί ξανά στο Διαδίκτυο στις 4 Ιουνίου για να συνεχίσει τον προβληματισμό της σχετικά με συγκεκριμένα αιτήματα για βελτίωση της κατάστασης των νέων εργαζομένων και μαθητευομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.