Έως τις 22 Δεκεμβρίου 2022 είναι ανοιχτή η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών για ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών στους οποίους θα χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω Χριστουγέννων σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α.αριθ.2242.10-11/16668/2022/09-03-2022, ΦΕΚ 1110. τεύχος Β’/14/03/2022. Το ποσό σε όλους τους δικαιούχους άνεργους ναυτικούς το ποσό ανέρχεται σε 400 € (τετρακόσια ευρώ).

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά, ενώ η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών έχει ξεκινήσει από τα τέλη Νοεμβρίου και διανύουμε το τελευταίο χρονικό περιθώριο για όσους δεν πρόλαβαν να ανταποκριθούν στη διαδικασία.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής:
α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους ναυτικούς κατοικούν στην Αθήνα και τον Πειραιά. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως (με την επίδειξη του ναυτικού φυλλαδίου και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) με σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4.

β) Στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές – Παραρτήματα του Ο.Ν. για τους ναυτικούς που κατοικούν στην Περιφέρεια, η υποβολή το δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινώσει η αρμόδια κατά τόπους Λιμενική Αρχή και το Παράρτημα του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με τις δυνατότητες τους.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο που δίνει οδηγίες για την κατάθεση των δικαιολογητικών και προσδιορίζει ποιες κατηγορίες ναυτικών δικαιούνται τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση.

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ