More

  ΑΣΕΠ: 5.961 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι σε υπουργεία, φορείς και δήμους

  Συνολικά έχουν εγκριθεί και αναμένεται να γίνουν 5.961 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ έως τις αρχές του φθινοπώρου. Από αυτές οι 1.723 αφορούν θέσεις μόνιμου προσωπικού και οι υπόλοιπες 4.238 θέσεις εποχικού προσωπικού.

  Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

  Μόνιμοι

  Υπ. Υγείας: 1.209

  Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας: 152

  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ: 187

  ΑΑΔΕ: 139

  ΙΦΕΤ, ΤτΕ και ΑΔΑΕ: 36

  Εποχικοί

  Δήμοι: 3.700

  Συνοροφυλακή: 480

  ΕΛΓΑ:  58

  152 μόνιμοι στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας

  Νέα προκήρυξη 152 ατόμων αναμένεται να βγει το επόμενο διάστημα. Η προκήρυξη αναμένεται να φτάσει στα γραφεία του ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο διάστημα. Αναλυτικά, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων, με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι δύο (122) αφορούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και οι τριάντα (30) σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Αναλυτικά, στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας θα προσληφθεί ένας από την κατηγορία ΑΜΕΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικές Επιστήμες), στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστήμων Δημόκριτος (Ν.Π.Δ.Δ.) θα προσληφθεί ένας από την κατηγορία πολυτέκνων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομολόγος/Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων) και στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ (Ν.Π.Δ.Δ.) θα προσληφθεί από την κατηγορία των τριτέκνων ένας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Λογιστική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων).  1.209 μόνιμοι νοσηλευτές και παραϊατρικοί στα νοσοκομεία

  Αμεσα αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του υπουργείου Υγείας που αφορά στην πρόσληψη 1.209 μόνιμων υπαλλήλων στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας όλης της χώρας. Ο διαγωνισμός του υπουργείου Υγείας θα αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και θα γίνει με διαδικασίες εξπρές. Η Ανεξάρτητη Αρχή ολοκληρώνει αυτές τις μέρες τις διαδικασίες αιτημάτων και το επόμενο διάστημα η προκήρυξη θα σταλεί για ΦΕΚ. Στόχος του υπουργείου είναι ο διαγωνισμός να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι ώστε το νέο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της 2Κ/2019 (1.116 θέσεις στην Υγεία) να στελεχώσουν το σύστημα Υγείας προκειμένου να μη χρειαστεί το υπουργείο να προσλάβει επιπλέον εποχικό προσωπικό από τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά του κορονοϊού. Οι ειδικότητες που έχουν ζητηθεί είναι ίδιες με αυτής της 2Κ/2019 με την πλειονότητα των θέσεων να αφορά σε νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε άλλες ειδικότητες όπως Διοικητικοί, Διοίκησης μονάδων υγείας, Βιολόγοι, Μηχανικοί, Τεχνικοί, Λογιστές, Ιατρικών εργαστηρίων, Ψυχολόγοι, Φαρμακοποιοί, Βιοχημικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Εργοθεραπευτές, Ακτινολόγοι, Ραδιολόγοι, Χειριστές μηχανημάτων, Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού κ.ά. Η διαδικασία των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για τα δικαιολογητικά που οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προμηθευτούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19 θα μπορεί το ΑΣΕΠ να κάνει δεκτές αιτήσεις και δικαιολογητικά με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού COVID-19.

  187 μόνιμοι γεωπόνοι, κτηνίατροι και διοικητικοί σε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΟΠΕΚΕΠΕ

  Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η προκήρυξη 3Κ/2020 που αφορά στην πρόσληψη 187 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω προκήρυξη στάλθηκε από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο στα τέλη Απριλίου, ωστόσο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επειδή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από την Ανεξάρτητη Αρχή να κάνει μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής. Η αλλαγή αυτή πήγε πίσω την προκήρυξη που κανονικά θα έπρεπε ήδη να είχε πάρει ΦΕΚ και να είχε ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΣΕΠ θα στείλει εκ νέου τον νέο διαγωνισμό στο Εθνικό Τυπογραφείο τις επόμενες μέρες και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου. Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από άτομα ειδικοτήτων γεωπόνων, κτηνιάτρων και διοικητικού προσωπικού.

  Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι κτηνίατροι και γεωπόνοι θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Εναρξης Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Για ορισμένες θέσεις της προκήρυξης θα ισχύσει η εντοπιότητα. Για να λάβει ο υποψήφιος τα μόρια της εντοπιότητας θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό ότι είναι μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών ή δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων εφόσον επιθυμεί τον διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 164 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.   

  Εγκρίθηκαν και δρομολογούνται 3.700 προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις. Μέσω πέντε συνολικά εγκριτικών αποφάσεων αποφασίστηκε η πρόσληψη εποχικών που θα ενισχύσουν τους ΟΤΑ για τις ανάγκες της θερινής σεζόν. Πρόκειται για επιχειρήσεις όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, πολιτισμού, γυμναστηρίων, περιβάλλοντος και εκμετάλλευσης παραλίας. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες, εννεάμηνες και εντεκάμηνες συμβάσεις εργασίας. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ναυαγοσώστες, μηχανικοί, εργάτες καθαρισμού, διοικητικοί υπάλληλοι, εργάτες γενικών καθηκόντων, γυμναστές, χειριστές μηχανημάτων, οικοδόμοι, εργοδηγοί, καθηγητές μουσικής, χορού, δραματικής τέχνης, εικαστικών, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, διδακτικό προσωπικό παραδοσιακών χορών, ρομποτικής, υπεύθυνοι προμηθειών, νυχτοφύλακες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων κ.ά. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

  480 προσλήψεις εποχικών συνοροφυλάκων

  Πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την πρόσληψη 480 νέων συνοροφυλάκων ορισμένου χρόνου. Η νέα προκήρυξη αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Η αύξηση των οργανικών θέσεων αποσκοπεί στην αποτελεσματική φύλαξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), που λειτουργούν στην Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη και Δράμα, όπου κρατούνται παράτυποι μετανάστες. Εκτός των άλλων, οι υποψήφιοι για τις θέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, να είναι απόφοιτοι λυκείων όλων των τύπων, να μη φέρουν τατουάζ σε εμφανές σημείο -είτε με τη χειμερινή είτε με τη θερινή στολή- ή το περιεχόμενό του να είναι ουδέτερο και να μην προκαλεί, να είναι ύψους πάνω από 1,70 (άνδρες και γυναίκες), να έχουν τα σωματικά και ψυχικά προσόντα και μην έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, ενώ οι άνδρες πρέπει να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός της ΕΛ.ΑΣ. θα πριμοδοτεί την εντοπιότητα, καθώς δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Ελληνες και Ελληνίδες πολίτες που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές που θα προκηρυχθούν οι θέσεις.  58 εποχικοί γεωπόνοι και κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ

  Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθεί ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Συνολικά έχουν εγκριθεί και θα γίνουν 50 προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των Υποκαταστημάτων ΕΛΓΑ Βέροιας, Κοζάνης και Λάρισας, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί λόγω παγετού σε καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων καθώς επίσης και λόγω πλημμυρών, ως εξής: Βέροιας 30, Κοζάνης 10 και Λάρισας 10. Παράλληλα εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των Υποκαταστημάτων ΕΛΓΑ Λάρισας, Τρίπολης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Ηρακλείου, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, ως εξής: Λάρισας 2, Τρίπολης 1, Καβάλας 1, Ιωαννίνων 1, Κοζάνης 2 και Ηρακλείου 1.

  139 τελωνειακοί στην ΑΑΔΕ

  Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πρόσληψη 139 τελωνειακών σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα ωστόσο με έγγραφο του ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διαδικασία δεν θα γίνει με την έκδοση νέας ανοικτής προκήρυξης προς όλους αλλά για να επιταχυνθούν οι προσλήψεις θα προσλάβουν από τους επιλαχόντες που προέκυψαν από μια παλαιότερη προκήρυξη και συγκεκριμένα την 1Γ/2017. Αυτό σημαίνει ότι στην προκήρυξη που θα βγάλει άμεσα ο ΑΣΕΠ θα ζητηθούν τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει και τότε οι υποψήφιοι της 1Γ/2017 και αφού ταυτοποιηθούν ότι ταιριάζουν θα προχωρήσουν στην αναγγελία των επίσημων προσλήψεων. Επειδή δεν πρόκειται για νέα πρόσκληση, η διαδικασία θα κινηθεί γρήγορα και η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στον Ιούνιο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά στο asep.gr

  36 μόνιμες θέσεις στον ΙΦΕΤ, ΤτΕ και ΑΔΑΕ

  Σχέδιο προκήρυξης επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ για νέες προσλήψεις στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής ΕΔρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ) για την πλήρωση 26 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ κατηγορίας και στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πλήρωση 6 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Και αυτή η προκήρυξη αφορά αιτήματα φορέων που μαζεύτηκαν και θα εκδοθούν σε ένα ενιαίο διαγωνισμό. Οι ειδικότητες για τις θέσεις στον ΙΦΕΤ αφορούν ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, ΤΕ Λογιστικού, ΠΕ Φαρμακοποιών κ.ά. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί το αμέσως επόμενο διάστημα.  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ